zs         zs
 
Kroužky / Všeználek
 


Statická elektřina Martina Suchanová

20200109_150848Tentokrát jsme ve Všeználku zabrousili k elektrice – přímo k té statické, se kterou se, jak se děti podělily, setkáváme na každém kroku. Začali jsme od nejjednodušších pokusů s fólií a vlasy, pokračovali jsme pokusy s alobalovým panáčkem a elektrický výboj si nejen poslechli, pocítili, ale i ukázali několikanásobně zvětšený. Potom jsme si zahráli na kouzelníky a nechali nafukovací balónky chodit po stěně, pohánět plechovku, ohýbat vodu a dokonce i uklízet drobečky…:).  FOTO

 
 
Lávové lampy Martina Suchanová

20191219_163412Poslední letošní Všeználek se nesl v duchu předvánočního klidu. S dětmi jsme si vyrobili za pomoci oleje, vody a barviva olejovou lampu a společně jsme pozorovali magický pohyb barevných bublin uvnitř. Nejprve jsme lampy rozpohybovali vzduchem z brčka fouknutým na dno sklenice, později jsme nechali pracovat šumivou tabletu za nás a jen se kochali barevnými obrazci podsvícenými lampou. Z bezpečnostních důvodů jsme nepoužívali k osvětlení lamp čajovou svíčku, která by nám, vložena pod sklenici, naši olejovou – lávovou lampu sama rozpohybovala. I přesto jsme si poslední předvánoční Všeználek užili a příjemně se naladili. Hezké Vánoce … FOTO

 
 
Vánoční perník Martina Suchanová

 Předvánoční čas jsme si tentokrát zpříjemnili pečením perníku. Nejprve jsme si s dětmi připravili suroviny a rozdělili jsme se na dvě skupiny. Hned na to jsme se s chutí dali do díla. Někdo odměřoval, jiný rozklepával vajíčka nebo šlehal těsto. Ještě nalít na plech a šup do vyhřáté trouby. Ke správnému pečení patří  taky recept, který si děti, ač prvňáčci, nadšeně  přepsali z tabule. Za chvíli už celou kuchyňku provoněla vůně upečeného perníku. Pár rozinek, ořechů a šlehačky a mohli jsme servírovat….

20191212_155927

FOTO 20191212_165454 
 
Stopy Martina Suchanová

20191205_162646S přicházející zimou jsem zařadila na program dnešního Všeználka poznávání zvířecích stop. Na úvod jsme si řekli, kde všude se můžeme se stopami setkat a kde bychom je v přírodě hledali. S pomocí interaktivní tabule jsme si představili nejčastější stopy zvířat, která můžeme potkat v našich lesích a na loukách, a ukázali si jejich charakteristické rysy. Na procvičenou jsme si zahráli stopové pexeso a jako bonus jsme se otestovali interaktivním testem znalostí. Dopadl velmi dobře. Na závěr jsme si vytvořili pomocí bramborových razítek “pošlapaný sníh”.

FOTO 
 
Komunikace- znakování, morseovka Martina Suchanová

20191128_155355FOTO Tuto lekci Všeználka jsme pojali opravdu hodně interaktivně. Téma komunikace jsme zahájili slovně – verbálně a odvodili jsme si podmínky úspěšné komunikace a zároveň jsme si scénkami vyzkoušeli úspěšný a neúspěšný dialog. Vzápětí jsme přešli do nonverbální – neslovní- komunikace a přes řeč těla jsme plynule navázali na znakovou řeč, kterou používají neslyšící. Děti doslova hltaly lekci znakování z interaktivní tabule a naučili jsme se tak společně pár základních znaků. Dokonce jsme zvládli i básničku ve znakovém jazyce. Druhá půlka Všeználka byla ve znamení Morseovy abecedy. Všichni bez problémů zvládli orientaci v Morseově tabulce teček a čárek, a tak bylo pro děti hračkou napsat morseovkou své jméno a vyluštit závěrečný úkol korunovaný sladkou odměnou.


 
 
Zvuk Martina Suchanová

20191121_153656 Co je to zvuk, jak se šíří v prostoru, jak a co jej zachytává, co jej tlumí a co naopak zesiluje. To bylo téma naší dnešní lekce. Prakticky jsme se dali do zkoumání a poslouchali různé běžně neslyšitelné zvuky.  Využili jsme k bádání nejprve obyčejný list papíru, stetoskop, poté různé druhy “telefonů” – od trubicového až po kelímkový telefon. Rozezvučeli jsme společně různé druhy hudebních nástrojů a zahráli si na Boomfonový orchestr a sestrojili si skleničkový xylofon. Na závěr jsme si dali turnaj ve sluchovém pexesu. FOTO 
 
Voda v přírodě Martina Suchanová

20191114_162125 Další všeználkovský blok „neživá příroda“ jsme zahájili povídáním o vodě. Nejprve jsme si vyjmenovávali, kde všude se s vodou setkáváme. Pověděli jsme si a ukázali, v jaké podobě a skupenstvích se voda v přírodě voda nachází. Vysvětlili jsme si, jak je důležité touhle vzácnou tekutinou šetřit a jak s ní neplýtvat. Prakticky jsme si vyzkoušeli koloběh vody v přírodě a na závěr jsme si vyrobili vodní květ. FOTKY 
 
Exkurze na veterinární kliniku Martina Suchanová

20191107_150538První listopadový všeználek nás tentokrát čekal mimo školu. Vyrazili jsme na exkurzi do nedaleké Veterinární kliniky VET. Tam se nás ochotně ujal pan doktor a zavedl nás do vyšetřovny. V úvodu s dětmi rozebral, co vlastně se na takové klinice dělá. Poté dětem na modelech ukázal, s jakými problémy za ním zvířátka přivádějí a společně s dětmi si shrnuli, jak se správně o zvířátka starat, abychom předcházeli jejich nemocím. Pak přišel na řadu modelový pacient- živý zdravý cvičený pes, na kterém si děti vyzkoušely poslechnout srdíčko, zkontrolovat oči a uši, zvážit a také přečíst čip. Následně jsme pokračovali v prohlídce kliniky. Na rentgenu seznámil pan doktor děti s případem psího pacienta, kterého srazilo auto a léčí se s komplikovanou zlomeninou zadní nohy. Ukázal jim na snímcích, jak nožku ošetřil. Na závěr nás se souhlasem majitelů přizval k převazu tohoto pacienta. Pejsek byl velmi statečný a klidný, a tak si mnohé děti odnášely domů velmi silný zážitek.FOTKY

 
 
lidské smysly Martina Suchanová

20191024_162912Náš všeználkový  blok o lidském těle jsme zakončili SMYSLY. Nejprve jsme se seznámili s tím, čím vším poznáváme okolní svět, vyjmenovali si postupně všech pět smyslů a pověděli si o jejich důležitosti a významu pro člověka. Hned jsme si prakticky vyzkoušeli, co to je ztratit zrak, a jaké to je pohybovat se o bílé holi. Okusili jsme orientovat se pouze podle sluchu a rozpoznávali jsme různé zvuky. Prověřili jsme si i svou rovnováhu. Čichem jsme hádali vůně a pachy. Také jsme si ukázali a nahmatali Braillovo písmo, zahráli si hmatové pexeso a po hmatu hledali v pytlíčku různé předměty. Na závěr jsme otestovali i naši chuť ochutnávkou sladkého, slaného, kyselého i hořkého. FOTO

 
 
Orgány v lidském těle Martina Suchanová

20191017_154621V této hodině jsme se přesunuli do učebny přírodopisu a na názorných ukázkách – maketách –  jsme si demonstrovali uložení orgánů v lidském těle. Mluvili jsme o jejich funkci a podrobně jsme si je prohlédli. Zájemci si vyzkoušeli je podle paměti do těla správně uložit a všechny správně pojmenovat. FOTO

 
 
Kosti Martina Suchanová

20191010_164331Druhou hodinu jsme se věnovali  stavbě těla a sice kosterní a svalové soustavě. Pověděli jsme si zajímavosti o kostech lidského těla, ukázali jsme si jejich stavbu a růst a zabývali jsme se rovněž spojením kostí. Ukázali jsme si také nejdůležitější svalové skupiny. Povídání jsme proložili tématicky laděnou hrou “Kuba řekl”, při které jsme se hodně nasmáli. Celou hodinou nás provázel kostlivec Vilda a makety kostí z kabinetu přírodopisu. Na závěr jsme své nabyté znalosti prokázali při výrobě vlastního kostlivce. Fotky 
 

Stranky
|  1 |  2 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com