zs         zs
 
Kroužky
 
 
  

Zájmové kroužky školní družiny

začínáme v týdnu od 1. 10. 2018

přihlášky odevzdejte vychovatelce ŠD do 10. 9. 2018

kroužek
vedoucí
 místo  den/čas
zaměření

Dovedné ruce
M.Marešová

herna č. 2   

budova ŠD nebo keramická dílna

Pondělí
15:15-16:20
výtvarný
a keramika
2.-3.třída max. 12 žáků
Svět tvoření

J.Šedivá, DiS.

herna č. 6 Úterý
15:15-16:30

volná kreativní tvorba 1.-4.třída max.15 žáků


Všeználek

Mgr.

M.Suchanová

1.A nebo kuchyňka 2.stupeň ZŠ Čtvrtek
15:15-16:30
zajímavosti pro chytré hlavičky
1.-3.třída
Sportovní Mgr. Monika Schmiedová tělocvična + hřiště ZŠ 

Pondělí 15:15-16:15

sportovní hry 1.-3. třída
Loutkový kroužek 

Jana Kolmanová

herna č. 1 budova ŠD

Čtvrtek 15:15-16:30

pro tento rok již obsazeno


Keramické tvoření rodičů          s dětmi

Ivona Sedlářová      info tel.:603 983793                                 

keramická dílna Úterý 1x za 14 dnů 16:30 – 18:00 keramické tvoření


 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com