zs         zs
 
Aktuality
 

vzor omluvenky do ŠD

Vzor omluvenky:

Dne …………… bude ……….( jméno a příjmení žáka) odcházet ze ŠD v …… h (přesný čas) bez doprovodu.

Datum…………..rok…… podpis rodičů………..

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Rozdělení heren ŠD

2019-2020

Provoz školní družiny „SLUNÍČKO“

6,00 – 16,45 h

Herna č. 1 - Jana KOLMANOVÁ (1. C + 3. C část)

SAMOSTATNÁ BUDOVA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Herna č. 2 - Milada MAREŠOVÁ (1. B + 3. C část)

SAMOSTATNÁ BUDOVA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Herna č. 3 - Romana RŮŽIČKOVÁ (2. C + 3. C část)

herna přízemí

Herna č. 4 - Mgr. Martina SUCHANOVÁ (2. A+4.A)

třída 2. A 4. schodiště

Herna č. 5 - Mgr. Monika SCHMIEDOVÁ (1. A)

třída 1. A 3. schodiště

Herna č. 6 - Jarmila ŠEDIVÁ, DiS. (2. B+4.B)

třída 2. B 4. schodiště

Herna č. 7 - Bc. Jiří HELTA (3. B + 3. C část)

třída 3. B 3. schodiště

Herna č. 8 - Veronika PRAŽÁKOVÁ (3. A + 3. C část)

třída 3. A 1. schodiště

PROSÍME, POUŽÍVEJTE ZVONEK A ČTĚTE INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH U HLAVNÍHO VCHODU !!!

DĚKUJEME

vychovatelky školní družiny 
 
zájmové kroužky ŠD 2019-2020

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2019/2020

Vyplněné přihlášky odevzdejte vychovatelce ŠD do 10. 9.2019. 

Kroužky začínají v týdnu od 30.9.2019 

Kroužek

Vedoucí

Místo

Den

Čas

Zaměření

Dovedné ruce

Milada Marešová

herna č. 2 budova ŠD nebo keramická dílna

PO

15:15 - 16:20

výtvarné + keramika 2. - 3. tř. max. 12 žáků

Sportovní

Mgr. Monika Schmiedová

tělocvična/ hřIště ZŠ

PO

15:15 - 16:15

sportovní hry 1. - 3. tř.

Svět tvoření

Jarmila Šedivá, DiS.

herna č. 6

ÚT

15:15 - 16:30

kreativní tvorba 1.- 3. tř. max. 12 žáků

Deskové hry

Bc. Jiří Helta

třída 5.B

ST

15:15 - 16:45

hrazeno z prostředků EU max. 8 žáků 3.tř

Všeználek

Mgr. Martina Suchanová

herna č. 4 nebo kuchyňka 2.st. ZŠ

ČT

15:15 - 16:45

zajímavosti pro chytré hlavičky 1. tř. hrazeno z prostředků EU max. 15 žáků

Loutkový

Jana Kolmanová

herna č.1 budova ŠD

ČT

15:15 - 16:20

pro tento rok obsazeno

Keramické tvoření rodičů s dětmi

Ivona Sedlářová

keramická dílna ZŠ

ÚT

1x za 14 dnů 16:30- 18:00

keramické tvoření info tel : 603 983 793


Přihláška na zájmový kroužek ……………….………………………………

Jméno a příjmení ……………………………………….třída………

V případě náhlého odvolání kroužku / např. nemoc vychovatelky /,

bude moje dítě odcházet (zaškrtněte) : - samo v ………. hod.

- zpět do ŠD

V Hradci Králové dne …...…………. …………...………………..

Podpis rodičů

Přihláška na zájmový kroužek …………..…………………….……………

Jméno a příjmení ……………………………………….třída………

V případě náhlého odvolání kroužku / např. nemoc vychovatelky /,

bude moje dítě odcházet (zaškrtněte): - samo v ………. hod.

- zpět do ŠD

V Hradci Králové dne …...…………. …………...………………..

Podpis rodičů 
 
Marcipánové růžičky Marešová Milada, herna č.2

20190530_150126

Ve čtvrtek 30. května 2019 si děti pod vedením pana učitele Helty zkusily vyrobit vlastní růžičky z marcipánového těsta. Již při vyslovení slova marcipán se děti velmi těšily na ochutnávání a největším úspěchem bylo, že nikdo svůj výrobek nesnědl před dokončením. Vyzkoušely si zpracování a vykrajování těsta a tvorbu vlastní růžičky. Své výrobky si hrdě nesly domů a obdarovaly s nimi maminky.    Foto  
 
Vybíjená K.Růžičková 24.5.2019

img_1470Dva uplynulé pátky se ve školní družině nesly v duchu vybíjené. Sportovní klání byla dlouho očekávaná, takže každá herna poctivě trénovala. Počasí vyšlo oběma skupinám. V pátek 17.5. se mezi sebou utkaly druhé třídy a v pátek 24.5. první a třetí třídy. Zápasy se odehrávaly dle pravidel fair play a žáci je pečlivě dodržovali. Proto si za účast zasloužili diplom a sladkou odměnu. Vítězové navíc putovní pohár a každý svou veselou skleničku.

A jak se říká: ,,Sláva vítězům, čest poraženým!” 

Foto Výsledky 
 
Lidské tělo 27.3.2019

V průběhu ledna 2019 se děti školní družiny zapojily do přípravy výstavy LIDSKÉ TĚLO. V rámci ní se mohli žáci i se svými rodiči zapojit do soutěže a odpovídat na naše zvídavé otázky. V minulém týdnu proběhlo losování výherců. Všichni šťastní vylosovaní se v úterý 26.3. o velké přestávce sešli u herny č. 3, aby si vylosovali své ceny. Ani nevylosované děti nemusely být smutné, obdržely cenu útěchy. Za aktivní účast v soutěži. Všem účastníkům a jejich rodičům děkujeme a těšíme se zase za rok J.

Foto 
 
Kritéria pro přijetí do ŠD

Pro školní rok 2019 – 2020 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 17. května 2019).

2. Kapacita školní družiny je 240 žáků 1. – 3. ročníku.

Umístění žáků budoucího 3. ročníku ve školním roce 2019 – 2020 závisí na počtu

žáků 1. tříd zapsaných při zápisu, který proběhne 12. - 13. 4. 2019.

Zápisový lístek pro rok 2019 -2020 vyplní a odevzdají všichni zájemci budoucího 3. ročníku.

Zápisové lístky budou žákům budoucích 2. – 3. ročníků rozdány v dubnu a vyplněné je odevzdají vychovatelce ŠD nejpozději do 17. května 2019.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií.

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2019 - 2020 plně využívat. 
 
Karneval K. Růžičková

V pátek 8.2. se v družině konal karneval. Programem ,,Cesta kolem světa” nás provázeli Pavel a Jana, kteří měli připraveno spoustu skvělých soutěží, tanečních kreací a písniček. Děti zase přispěli do skvělé atmosféry originálními maskami a s nadšením se do programu zapojili. Stavby iglú z cukru, válka s papírovými kouličkami o co největší nepořádek a další a další soutěže, že se nám odpoledne ani nechtělo končit. Ve štychu nás nenechala ani paní zástupkyně a přišla se podívat a podpořit naše veselí. I někteří starší žáci neodolali a přišli si zatančit, alespoň na balkon nad tělocvičnu. Fotky vás snad vtáhnou do atmosféry celého karnevalu. Těšíme se zase za rok!!! 

Foto  
 
Předvánoční stezka tajemným lesem 14.12. 2018 M. Suchanová

20181214_145928Vánoce se přiblížily, a tak jsme podobně jako vloni vyrazili na vánoční výlet.Poměrně příznivé počasí nás zlákalo vydat se na výlet po svých, a proto se naším cílem stal nedaleký malšovický les. Posilněni pátečním obědem jsme vyrazili v hojném počtu tří oddělení - 2, 4 a 5 - na nedalekou autobusovou zastávku. Po předchozí domluvě s námi už v autobuse počítali, takže přesun do Svinar proběhl hladce. Děti byly ukázněné a nevraživé poznámky některých spolucestujících nás nemohly rozhodit. Ze Svinar jsme pokračovali svižným krokem k „Pytlákovi“, kde na nás čekala první hra – najdi si svou jmenovku. Po svačince se před námi konečně otevřel tajemný les, který nás po celou cestu sváděl ke hrám. Závěrečnou třešničkou na dortu byla hra na světlušky, kdy se celá naše skupina proměnila ve svítící a blikající roj. Již za tmy jsme se vydatně vyvětraní a příjemně unavení vrátili do školy. Za nadšení a výkon jsme byli odměněni sladkou odměnou a na památku jsme si každý odnesli svou „světlušku“. Fotky 
 
Vánoční výlet do Krňovic Herna 1 a 7 A.Moudrá

V pátek 14.12. se herny 1 a 7 vydaly do skanzenu v Krňovicích prozkoumat, jak se kdysi žilo v předvánoční době. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, prohlédli si krásné staré chalupy, truhlárnu i mlýn a potěšili se se zvířaty. A aby toho nebylo málo, z ručně vyráběných skleněných korálků si všichni vyrobili svou originální hvězdičku na vánoční stromeček.

Foto  
 
Mikulášská A.Moudrá

dsc00041

V pátek 7.12. na žáky školní družiny čekalo v tělocvičně překvapení. Před našima očima se začala odehrávat pohádka o tom, jak Mikuláš ztratil svou berlu, bez které se nemohli s čertem a andělem dostat na Zem. A jaký to způsobilo v nebi zmatek, všichni se zapojili do hledání. Nakonec se čert přiznal, že berlu schoval do červánků, a tak všechno dobře dopadlo a všichni se mohli vydat obdarovávat hodné děti.A oni skutečně přišli.

Chvilinku po skončení pohádky už se po tělocvičně proháněl čert následován důstojným Mikulášem. A překvapením ještě nebyl konec – naši návštěvníci si s dětmi popovídali a předali jim malé dárečky. Pak už museli zase za dalšími dětmi.

Foto  
 

Stranky
|  1 |  2 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com