zs         zs
 
provoz školního hřiště v době prázdnin
 


Štafetový závod Adéla Moudrá

img_8365

Žáci naší družiny letos opět bojovali o vítězství ve štafetovém závodě pouze mezi sebou. V pátek      12. října proti sobě nastoupili smíšené štafety druhých, prvních a třetích tříd. Z každé třídy bylo vybráno pět děvčat a pět chlapců, kteří se poprali o vítězství. Jako první nastupovaly druhé třídy. O vítězi rozhodovala už první kola závodu. Nakonec na prvním místě doběhla štafeta 2.A. Na druhém místě skončili žáci 2.B a krásné třetí místo obsadila štafeta 2.C. Do druhého závodu nastoupili prvňáčci. Boj to byl veliký, doběhnout první však mohla pouze jedna třída. Vítězství nakonec oslavovali žáci 1.A před druhou 1.C a třetí 1.B. Soutěž uzavíraly štafety třetích tříd. První kola se zdála velmi vyrovnaná, ovšem už před polovinou závodu se prvního místa ujala 3.A a pozici udržela až do zdárného konce. O druhé místo se strhl těžký boj, z něhož vítězně vyšla 3.B před třetí 3.D. Na čtvrtém místě skončila 3.C.

Sportovní atmosféra na hřišti byla podporována kamarády, kteří vytvořili perfektní atmosféru pro všechny soutěžící. Nakonec byly všem účastníkům předány diplomy a odměny. Akci zakončilo slavnostní: „Hurá, hurá, hurá!“.

Za podporu děkujeme

rodičům, vedení školy a panu Hanušovi za fotografie z celé akce. 

Foto         výsledky 
 
Vzor omluvenky Jana Kolmanová

Vzor omluvenky:

Dne …………… bude ……….( jméno a příjmení žáka) odcházet ze ŠD v …… h(přesný čas) bez doprovodu.

Datum………….. rok…… podpis rodičů……….. 
 
Kritéria pro přijetí do školní družiny pro rok 2018-2019 J.Kolmanová

Pro školní rok 2018 – 2019 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 18. května 2018).

2. Kapacita školní družiny je 240 žáků 1. – 3. ročníku.

Umístění žáků budoucího 3. ročníku ve školním roce 2018 – 2019 závisí na počtu

žáků 1. tříd zapsaných při zápisu, který proběhne 13. - 14. 4. 2018.

Zápisový lístek pro rok 2018 -2019 vyplní a odevzdají všichni zájemci budoucího 3. ročníku.

Zápisové lístky budou žákům budoucích 2. – 3. ročníků rozdány v dubnu a vyplněné je odevzdají vychovatelce ŠD nejpozději do 18. května 2018.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií.

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2018 - 2019 plně využívat.

3. ZŠ Štefcova podala žádost o grant na zřízení Mimoškolního klubu ŠD za obdobných provozních podmínek jako školní družina. Čekáme na schválení grantu.

Pokud bude grant schválen, budou nezařazení žáci 3. popř 4. ročníků informováni prostřednictvím vychovatelky ŠD. 
 
Nová budova ŠD 11.4.2013

Vážení rodiče,
od pondělí 22. dubna 2013 zahájí oddělení školní družiny č. 1 a 2 provoz v nových hernách mimo budovu školy.
otev1otev2
Herny se nacházejí v budově vedle Mateřské školy.
bud4abud5a
V těchto hernách budou děti do 15:00 – 15:30 hodin, pak přecházejí do koncových heren ve škole.

Ranní družina se nemění, bude probíhat v hernách ve škole. 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com