zs         zs
 
Aktuality
 


Vánoční tvoření

Vánoční tvoření 27.11. se vydařilo. Vzhledem k hojné účasti se zdá, že je tato akce čím dál oblíbenější. Rodiče s dětmi si vytvořili netradiční vánoční stromeček a recyklovali CD disk, z nějž se vyklubal kapr – dekorace či podtácek pod horký hrneček.   Atmosféra byla příjemná a uvedla nás do období adventu.

Foto  
 
Vánoční fotografování

V ŠD proběhne vánoční fotografování pro zájmce. 

10.11.2017 od 12,15 hodin v herně č. 1 

V případě zájmu zaplaťte nejpozději do 6.11. v herně u své vychovatelky. 

Nabídka 
 
Výtvarná soutěž – žáci školní družiny č. 6 8.9.2017

V průběhu tohoto roku se zúčastnili někteří žáci bývalé 1. B a 3. B školní družiny č. 6 výtvarné soutěže na téma: Vodníci a jiná vodní stvoření - pořádané Regionálním muzeem v Chrudimi.  Touto cestou bych Vám všem ráda oznámila, že výrobek těchto žáků byl vybrán návštěvníky muzea jako nejhezčí, a proto mu přidělili první místo. Výhrou je volná vstupenka pro jednu třídu na některý ze školních programů a výtvarné potřeby, které budou využity pro další tvoření krásných výrobků.

Jarmila Šedivá, DiS. – vychovatelka ŠDsoutez---vystava---vodnici-a-jina-vodni-stvroreni 
 
Sběr pomerančové a citronové kůry M. Suchanová

5. 9. 2017

ZAHÁJEN SBĚR POMERANČOVÉ A CITRONOVÉ KůRY

Usušenou nebalenou citronovou a pomerančovou kůru sypejte zvlášť do papírových pytlů připravených pod schodištěm na prvním respiriu.

Nevhazujte nedosušenou kůru nebo kůru od pomela, mandarinek ani jiných citrusových plodů!

Lísteček se jménem, třídou a hmotností odevzdejte třídní učitelce.

SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK UKONČEN

  
 
Vzor omluvenky

Vážení rodiče, vítáme Vás i děti v novém školním roce. Těšíme se na spolupráci a společně prožitý čas. 

Přikládáme vzor omluvenky, který lze použít pro případ samostatného odchodu dítěte ze školní družiny.

Vychovatelky ŠD 

Vzor omluvenky:

Dne  …….2017 bude ……….( jméno a příjmení žáka) odcházet ze ŠD v …… h(přesný čas) bez doprovodu.

Datum…………..                                podpis rodičů………..
 
 
HŘÍŠTĚ O PRÁZDNINÁCH

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH V TERMÍNECH

3. – 21. ČERVENCE 2017

14. – 25. SRPNA 2017

JE HŘIŠTĚ od 8. 00 h - do 15. 30 h OBSAZENO PRO POTŘEBY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. 
 
Den želv – želví sraz 30.6.2017 M.Schmiedová

Den želv byl pro nás, ale hlavně pro želvičky velikou událostí. U nás ve třídě byly tři živé želvičky, které se jmenovaly Ozzi, Hvězdulka a Lucka. Spolužáci přinesli i želvy hračky – plyšové, keramické i gumové. Želvy měly závody a vyhrála je Lucka. Po závodě se najedly. Daly si piškoty, salát i okurku. Za rok se sejdeme zase!

děvčata 2.B

 Foto 
 
Vystoupení Loutkového kroužku J.Kolmanová

Dne 26. 6. děti z Loutkového kroužku měly perný den. Dopoledne  hrály pohádku Honza a drak pro MŠ  a odpoledne pro ŠD. Celkem sehrály za 1 den 6 představení. Už se těšíme na příští rok  a na novou pohádku.div

Foto  
 
Africká kultura

V pátek 16.6. nás navštívila skupina Emongo. Seznámila nás s kulturou Afriky a za rytmu bubnů jsme společně roztančili celou tělocvičnu.  Foto
emongo

  
 
Vybíjená J. Šedivá

Jako každý rok proběhl na naší škole ve dnech 18. a 25. května turnaj ve vybíjené.Vybíjená je oblíbená dětská hra, při které se hráči snaží zasáhnout soupeře ve vytyčeném prostoru a tak ho vyřadit.V našem případě se jedná o upravené míry hřiště přizpůsobené naším nejmenším hráčům při drobné změně pravidel.Klání se zúčastnili žáci prvních, druhých a třetích tříd, celkem osm heren školní družiny. Za vydatného fandění předvedli všichni naši sportovci vynikající výkony. I vybití celého družstva v limitu 5 minut nebylo výjimkou. Počasí nám v obou dnech turnaje přálo, nezmokli jsme a užili jsme si spoustu legrace. Vítězné týmy byly odměněny věcnými cenami a všichni účastnící obdrželi malou svačinku za vynaložené úsilí. Už nyní trénujeme na příští, jistě opět úspěšný ročníkJ.

foto

výsledky  
 
Výlet družiny č. 4 a 6.

V pátek 26. 5. 2017 jsme společně vyrazili na výlet do zoopark. Autobus na nás čekal před školou. Spořádaně jsme nastoupili a stačilo zavelet: „na Stěžery“. Cesta uběhla rychle, červené na semaforech nás nebrzdily a tak jsme byli brzy v cíli naší cesty. V zooparku plném  roztomilých zvířátek. U vchodu na nás čekaly naše průvodkyně. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a dobrodružství mohlo začít. První skupina se dala směrem prohlídky venkovních výběhů a druhá zatím navštívila pavilón drobných živočichů – ještěrek a hadů, kde jsme si mohli zvířátka pohladit. Někteří z nás měli možnost si sáhnout na taková zvířátka zcela prvně a nikdo se nebál! Skupina, která byla mezitím venku, nakrmila a pohladila sametové králíčky, želvu, bílého velblouda, pštrosa, zebry, lamy a spoustu různých koziček. Pravda, bohužel jsme neviděli pumu a dikobraza, na které se děti obzvlášť těšili, ale to jenom proto, že se nám vyvedlo počasí, svítilo sluníčko, bylo teplo a taková zvířata jako je právě puma a dikobraz jsou schovaná a odpočívají. Pak se nám průvodkyně parkem vyměnily a mohli jsme tak vyzkoušet to, co skupina první a naopak. Veselou tečkou bylo „vystoupení“ papouška Kakadu, kterého měla paní průvodkyně na ruce. Naparoval se, předváděl vtipné kousky a vydával různé zvuky. Výlet do zooparku se opravdu vydařil, nálada byla výborná, žádné zvířátko nepřišlo k újmě. Nyní můžeme už všichni říct, a to z vlastní zkušenosti, my se zvířat nebojímeJ.

foto  
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com