zs         zs
 
Aktuality
 

Vánoční fotografování

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Kdy: pátek 8.11. od 12.15 hodin

Kde: Herna č.1 Nová budova ŠD

Možnost fotografování i se sourozencem.

hk_vanoce1 hk_vanoce2hk_vanoce3hk_vanoce4 
 
Herna 8 výtvory

Žáci herny 8 se již po prázdninách plně aklimatizovali na nové prostředí a dali se do díla. Jejich výtvory je možné si prohlédnout pod tímto odkazem . FOTKY

 
 
Štafetový závod 2019

img_1519

Podzim se nám ukázal v plné parádě a poslední teplé paprsky nás v pátek 11. 10. zastihly na školním hřišti, kde od 13.00  hodin probíhal už 9. ročník štafety školní družiny. Za halasného povzbuzování nastoupila na uvítací ceremoniál družstva jednotlivých tříd a po prezentaci a uvítací řeči se fanoušci přesunuli na svá místa  a závodníci na start. Na trať jako první vyrazila družstva druhých tříd – postupně děvčata a pak chlapci. Nejlépe se dařilo štafetě 2. A, následované 2. C a 2. B.  Mezi prvňáčky si nejlépe vedla sportovní třída 1. A, která o půl kola předstihla 1. B a 1. C. Na závěr vběhli na trať třeťáci. Po vyrovnaném souboji nakonec zvítězilo áčko nad béčkem  a céčkem. Po závodě byla všechna družstva odměněna krásnými věcnými i sladkými cenami. Pochvalu tentokrát zaslouží nejen zdatní sportovci, ale i ukáznění fanoušci, kteří vytvořili hlasitou diváckou kulisu. FOTKY 
 
vzor omluvenky do ŠD

Vzor omluvenky:

Dne …………… bude ……….( jméno a příjmení žáka) odcházet ze ŠD v …… h (přesný čas) bez doprovodu.

Datum…………..rok…… podpis rodičů………..

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Marcipánové růžičky Marešová Milada, herna č.2

20190530_150126

Ve čtvrtek 30. května 2019 si děti pod vedením pana učitele Helty zkusily vyrobit vlastní růžičky z marcipánového těsta. Již při vyslovení slova marcipán se děti velmi těšily na ochutnávání a největším úspěchem bylo, že nikdo svůj výrobek nesnědl před dokončením. Vyzkoušely si zpracování a vykrajování těsta a tvorbu vlastní růžičky. Své výrobky si hrdě nesly domů a obdarovaly s nimi maminky.    Foto  
 
Vybíjená K.Růžičková 24.5.2019

img_1470Dva uplynulé pátky se ve školní družině nesly v duchu vybíjené. Sportovní klání byla dlouho očekávaná, takže každá herna poctivě trénovala. Počasí vyšlo oběma skupinám. V pátek 17.5. se mezi sebou utkaly druhé třídy a v pátek 24.5. první a třetí třídy. Zápasy se odehrávaly dle pravidel fair play a žáci je pečlivě dodržovali. Proto si za účast zasloužili diplom a sladkou odměnu. Vítězové navíc putovní pohár a každý svou veselou skleničku.

A jak se říká: ,,Sláva vítězům, čest poraženým!” 

Foto Výsledky 
 
Lidské tělo 27.3.2019

V průběhu ledna 2019 se děti školní družiny zapojily do přípravy výstavy LIDSKÉ TĚLO. V rámci ní se mohli žáci i se svými rodiči zapojit do soutěže a odpovídat na naše zvídavé otázky. V minulém týdnu proběhlo losování výherců. Všichni šťastní vylosovaní se v úterý 26.3. o velké přestávce sešli u herny č. 3, aby si vylosovali své ceny. Ani nevylosované děti nemusely být smutné, obdržely cenu útěchy. Za aktivní účast v soutěži. Všem účastníkům a jejich rodičům děkujeme a těšíme se zase za rok J.

Foto 
 
Kritéria pro přijetí do ŠD

Pro školní rok 2019 – 2020 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 17. května 2019).

2. Kapacita školní družiny je 240 žáků 1. – 3. ročníku.

Umístění žáků budoucího 3. ročníku ve školním roce 2019 – 2020 závisí na počtu

žáků 1. tříd zapsaných při zápisu, který proběhne 12. - 13. 4. 2019.

Zápisový lístek pro rok 2019 -2020 vyplní a odevzdají všichni zájemci budoucího 3. ročníku.

Zápisové lístky budou žákům budoucích 2. – 3. ročníků rozdány v dubnu a vyplněné je odevzdají vychovatelce ŠD nejpozději do 17. května 2019.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií.

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2019 - 2020 plně využívat. 
 
Karneval K. Růžičková

V pátek 8.2. se v družině konal karneval. Programem ,,Cesta kolem světa” nás provázeli Pavel a Jana, kteří měli připraveno spoustu skvělých soutěží, tanečních kreací a písniček. Děti zase přispěli do skvělé atmosféry originálními maskami a s nadšením se do programu zapojili. Stavby iglú z cukru, válka s papírovými kouličkami o co největší nepořádek a další a další soutěže, že se nám odpoledne ani nechtělo končit. Ve štychu nás nenechala ani paní zástupkyně a přišla se podívat a podpořit naše veselí. I někteří starší žáci neodolali a přišli si zatančit, alespoň na balkon nad tělocvičnu. Fotky vás snad vtáhnou do atmosféry celého karnevalu. Těšíme se zase za rok!!! 

Foto  
 
Předvánoční stezka tajemným lesem 14.12. 2018 M. Suchanová

20181214_145928Vánoce se přiblížily, a tak jsme podobně jako vloni vyrazili na vánoční výlet.Poměrně příznivé počasí nás zlákalo vydat se na výlet po svých, a proto se naším cílem stal nedaleký malšovický les. Posilněni pátečním obědem jsme vyrazili v hojném počtu tří oddělení - 2, 4 a 5 - na nedalekou autobusovou zastávku. Po předchozí domluvě s námi už v autobuse počítali, takže přesun do Svinar proběhl hladce. Děti byly ukázněné a nevraživé poznámky některých spolucestujících nás nemohly rozhodit. Ze Svinar jsme pokračovali svižným krokem k „Pytlákovi“, kde na nás čekala první hra – najdi si svou jmenovku. Po svačince se před námi konečně otevřel tajemný les, který nás po celou cestu sváděl ke hrám. Závěrečnou třešničkou na dortu byla hra na světlušky, kdy se celá naše skupina proměnila ve svítící a blikající roj. Již za tmy jsme se vydatně vyvětraní a příjemně unavení vrátili do školy. Za nadšení a výkon jsme byli odměněni sladkou odměnou a na památku jsme si každý odnesli svou „světlušku“. Fotky 
 
Vánoční výlet do Krňovic Herna 1 a 7 A.Moudrá

V pátek 14.12. se herny 1 a 7 vydaly do skanzenu v Krňovicích prozkoumat, jak se kdysi žilo v předvánoční době. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, prohlédli si krásné staré chalupy, truhlárnu i mlýn a potěšili se se zvířaty. A aby toho nebylo málo, z ručně vyráběných skleněných korálků si všichni vyrobili svou originální hvězdičku na vánoční stromeček.

Foto  
 

Stranky
|  1 |  2 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com