zs         zs
 
Aktuality
 


Vybíjená 2016 17.5.2016

img_5832V první polovině měsíce května probíhal na hřišti naší školy turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se ho družinové děti 1., 2. a 3. tříd. Počasí nám ve všech herních dnech přálo, nálada byla výborná a o zajímavé okamžiky nebyla nouze. Atmosféra sportu byla znát na každém milimetru hrací plochy. Žáci se v týmu navzájem podporovali a zároveň se drželi pravidel fair-play. Úspěšným zakončením turnaje bylo předání putovního poháru, cen a sladké odměny účastníkům. Foto  Výsledky 
 
Pomerančová a citronová kůra 16.5.2016

Dne 30. 5. 2016 bude ukončen sběr citronové a pomerančové kůry 
 
Vesmír 22.4.2016

20160422_125657

Na Den Země 22. 4. 2016  navštívil naši školu astronom pan Jan Veselý, který pracuje na hvězdárně v Hradci Králové. Seznámil nás s informacemi o naší planetě, jejím vzniku, stáří, velikosti a možném zániku v daleké budoucnosti. Názorně nám na modelech ostatních planet sluneční soustavy předvedl jejich velikost v poměru k naší Zemi a vzdálenosti od Slunce. Informoval nás o Slunci jako o kouli žhavých plynů. Popovídal nám rovněž o sondě, která zkoumá horniny přímo ve vesmíru a nastínil nám perspektivu budoucnosti, v níž budeme běžně cestovat k planetám a hvězdám.

Foto 
 
Kritéria ŠD pro školní rok 2016- 2017

Pro školní rok 2016 – 2017 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení .

2. Žáci 3. ročníků v případě nenaplnění kapacity 240 žáků ve školní družině na základě těchto kritérií:

( zápisový lístek vyplní  a odevzdají všichni zájemci  ze 3. ročníku)

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec králové

b) dle věku žáka ( od nejmladšího po nejstarší) 

3. ZŠ Štefcova podala žádost o grant na zřízení Mimoškolního klubu ŠD za obdobných podmínek jako školní družina. Čekáme na schválení grantu.

Pokud bude grant schválen, budou nezařazení žáci 3. popř 4. ročníků informováni prostřednictvím vychovatelky ŠD.  
 
Všestary výlet 14.4. 2016

img_5476

Výlet 14.4. se nám velice vydařil. Herny č. 3 a 8 se po obědě vydaly směr Všestary. Naším cílem byl zdejší Archeopark. Počasí bylo jako z doby ledové, takže tím byl zážitek autentičtější. Nejprve jsme si zahráli na lovce této doby, každý si vyzkoušel nástroje a podíval se do chýše a potom jsme povýšili a posunuly se o několik staletí dále a stali se z nás zemědělci. Vše bylo možné si vyzkoušet a osahat a tak se každý z nás, alespoň na chviličku cítil být domorodcem. Nakonec nám paní průvodkyně upekla tehdejší pšeničné placky, po kterých jsme se oblizovali až za ušima.  Foto 
 
Stavební odpoledne 11.4.2016

img_5381Pondělní odpoledne jsme si v herně č. 8 zpestřili plánovanou vycházkou.

Do lesního království jsme se vydali s předem určeným cílem. Postavit co nejpropracovanější domeček pro skřítka a vymyslet k tomu fantastický příběh. Stali se z nás architekti a projektanti a dílo se nám zdařilo. Navíc se naše výtvory stali ještě součástí projektu RectoVerso a je možné, že se některý z našich domečků dostane i do knížky. A tak se těšíme na naše příběhy zpracované od fotografky Anety Vašatové. Vydařilo se nám i počasí, takže jsme si to v lese moc užili. A jak se povedly stavby?? To už posuďte sami, ale co domek, to originál. Foto 
 
Velikonoční tvoření 21.3.2016

upraveny_185x65_upraveny_630x223_velikonoceOpět po roce jsme se sešli v budově ŠD na tradičním Velikonočním tvoření rodičů s dětmi a užili si opravdu bezvadný čas. Odpoledne vonělo Velikonocemi, dobrou náladou a pšenicí. Ponožky, z kterých vznikali krásní zajíčci, naštěstí cítit nebyly. V druhé dílně měli někteří malí návštěvníci chuť piškot sníst, místo toho, aby na něj namalovali obličej zajíčka, takže jsme zažívali i spoustu legrace. Děkujeme všem, kteří se s chutí zúčastnili a přispěli tak k příjemné předvelikonoční atmosféře.  Foto

Omlouváme se za pozdní dodání z důvodu technických potíží. 
 
Veselé zoubky

zoubekV měsíci březnu absolvovaly děti z 1. tříd preventivní program Veselé zoubky. Zábavnou formou se dozvěděly, jak zuby fungují, k čemu je máme, jak rostou a co je to zubní kaz. Dále se seznámily se zásadami správné péče o chrup a s pravidly zdravého stravování. Součástí programu byla také projekce filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, poté si děti vyplnily pracovní list a domů si odnesly preventivní balíček. 

Foto 
 
Jak se dělá herectví 1.3.2016

img_5166V pátek 26.2. se celá naše družina zúčastnila interaktivního programu s hercem Otou Tesařem.Herna č.1 se proměnila v ,,prkna co znamenají svět.” A my jsme si mohli vyzkoušet jaké to je být v kůži herce. Na jaké detaily musí dávat  pozor, co diváky nejvíce zaujme a co naopak ne. Že takový divadelní herec musí mít zdravý hlas, aby mohl své repliky odříkávat opravdu nahlas. Užili jsme si u toho spoustu legrace a zase jinak prohloubili naše kamarádské vztahy. 


 
 
Příměstský tábor 2016 21.1.2016

Příměstský tábor pro děti 1. - 4. tříd probíhá v budově školy ve třídách, kde jsou pro účely tábora přizpůsobeny herny. Pro děti je připraven zajímavý a pestrý program. Výlety do okolí, exkurze, interaktivní programy, vycházky do přírody.
Provoz tábora od 6. 30 h do 16. 30 h. Cena 50,- Kč dítě/ den pobytový poplatek + 21,- Kč dítě / den oběd.
Termíny tábora:  ČERVENEC: 4. 7. – 8. 7. (pouze 3 dny 5. a 6. 7. svátek)  
11. 7. – 15. 7.              18. 7. – 22. 7.
SRPEN:   8. 8. – 12. 8.  15. 8. – 19. 8. 
Přihlášení na tábor je možné pouze elektronicky od 1. 4. 2016 na stránkách www.stefcova.cz. Po přihlášení Vám bude zaslán e – mail, kde najdete podrobné informace o platbě a táboře. Nově proběhne platba bezhotovostně na účet.


 
 
Vánoční šipkovaná 7.1.2016

V pátek 18. 12. 2015 uspořádalo oddělení 2 + 5 Vánoční šipkovanou za pokladem. I přesto, že hradecké lesy postrádaly zimní kulisu sněhu a mrazu
a počasí připomínalo spíše březen, celou akci provázela atmosféra blížících se Vánoc. Na konci cesty, zpestřené plněním různých úkolů, očekával děti zasloužený a vysněný poklad. Rozmoklá cesta a vrtošivé počasí ztížily průběh celé hry, a proto se nám nezdařilo pořídit použitelné fotečky
J. 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com