zs         zs
 
Aktuality
 


Vodnická stezka ŠD ŠD6 20.5.2016

V pátek 20. května se družiny č. 4 a 6 vypravily na výlet do hradeckých lesů. Čekala nás Vodnická stezka, která byla vystavěna na základě námětu spisovatelky Marty Pohnerové. Cestu jsme započali u stavidla rybníku Biřička. Společně jsme si přečetli první příběh, proběhl závod o nejdelší hod kamenem do vody, zdokumentovali jsme první zastávku a pokračovali jsme za dalšími dobrodružstvími vodních kamarádů.  Kartičky s vyobrazenými kapříky nám radily další směr, a tak jsme zdárně postupovali k místům s vodnickými příběhy, v nichž jsme se seznámili s novými pohádkovými postavami. Cestu lesem jsme si zpestřili akční terénní hrou. Další větší zastávkou byl rybník Cikán, kde jsme si zasoutěžili v běhu. U posledního rybníka - Datlíku nás čekala zasloužená svačinka a odpočinek. I zde jsme neváhali pořídit pár společných fotografií. Cestou k autobusu jsme zhodnotili náš výlet a shodli jsme se, že se zdařil, počasí nám přálo a byli jsme spokojení.img_5927 
 
Výlet 2+5 13.5.2016

Zp1010226a slunečného pátečního odpoledne 13. května 2016 jsme se vydali s dětmi z herny 5 + 2 na výlet. Cílem byla Perníková chaloupka pod Kunětickou horou. Po krátké cestě autobusem se nás před chaloupkou ujal vypravěč, který nás poutavým způsobem provedl celou expozicí a děti aktivně zapojil do děje příběhu. Po prohlídce muzea perníku, na jejímž konci děti obdržely sladkou odměnu, jsme společně vystoupali na nedalekou Kunětickou horu, odkud se nám otevřel nádherný výhled do jarní krajiny. Výlet se nám vydařil a cestou zpět se děti těšily, jak budou doma vyprávět své celodenní zážitky.  Foto 
 
Vybíjená 2016 17.5.2016

img_5832V první polovině měsíce května probíhal na hřišti naší školy turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se ho družinové děti 1., 2. a 3. tříd. Počasí nám ve všech herních dnech přálo, nálada byla výborná a o zajímavé okamžiky nebyla nouze. Atmosféra sportu byla znát na každém milimetru hrací plochy. Žáci se v týmu navzájem podporovali a zároveň se drželi pravidel fair-play. Úspěšným zakončením turnaje bylo předání putovního poháru, cen a sladké odměny účastníkům. Foto  Výsledky 
 
Pomerančová a citronová kůra 16.5.2016

Dne 30. 5. 2016 bude ukončen sběr citronové a pomerančové kůry 
 
Vesmír 22.4.2016

20160422_125657

Na Den Země 22. 4. 2016  navštívil naši školu astronom pan Jan Veselý, který pracuje na hvězdárně v Hradci Králové. Seznámil nás s informacemi o naší planetě, jejím vzniku, stáří, velikosti a možném zániku v daleké budoucnosti. Názorně nám na modelech ostatních planet sluneční soustavy předvedl jejich velikost v poměru k naší Zemi a vzdálenosti od Slunce. Informoval nás o Slunci jako o kouli žhavých plynů. Popovídal nám rovněž o sondě, která zkoumá horniny přímo ve vesmíru a nastínil nám perspektivu budoucnosti, v níž budeme běžně cestovat k planetám a hvězdám.

Foto 
 
Kritéria ŠD pro školní rok 2016- 2017

Pro školní rok 2016 – 2017 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení .

2. Žáci 3. ročníků v případě nenaplnění kapacity 240 žáků ve školní družině na základě těchto kritérií:

( zápisový lístek vyplní  a odevzdají všichni zájemci  ze 3. ročníku)

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec králové

b) dle věku žáka ( od nejmladšího po nejstarší) 

3. ZŠ Štefcova podala žádost o grant na zřízení Mimoškolního klubu ŠD za obdobných podmínek jako školní družina. Čekáme na schválení grantu.

Pokud bude grant schválen, budou nezařazení žáci 3. popř 4. ročníků informováni prostřednictvím vychovatelky ŠD.  
 
Všestary výlet 14.4. 2016

img_5476

Výlet 14.4. se nám velice vydařil. Herny č. 3 a 8 se po obědě vydaly směr Všestary. Naším cílem byl zdejší Archeopark. Počasí bylo jako z doby ledové, takže tím byl zážitek autentičtější. Nejprve jsme si zahráli na lovce této doby, každý si vyzkoušel nástroje a podíval se do chýše a potom jsme povýšili a posunuly se o několik staletí dále a stali se z nás zemědělci. Vše bylo možné si vyzkoušet a osahat a tak se každý z nás, alespoň na chviličku cítil být domorodcem. Nakonec nám paní průvodkyně upekla tehdejší pšeničné placky, po kterých jsme se oblizovali až za ušima.  Foto 
 
Stavební odpoledne 11.4.2016

img_5381Pondělní odpoledne jsme si v herně č. 8 zpestřili plánovanou vycházkou.

Do lesního království jsme se vydali s předem určeným cílem. Postavit co nejpropracovanější domeček pro skřítka a vymyslet k tomu fantastický příběh. Stali se z nás architekti a projektanti a dílo se nám zdařilo. Navíc se naše výtvory stali ještě součástí projektu RectoVerso a je možné, že se některý z našich domečků dostane i do knížky. A tak se těšíme na naše příběhy zpracované od fotografky Anety Vašatové. Vydařilo se nám i počasí, takže jsme si to v lese moc užili. A jak se povedly stavby?? To už posuďte sami, ale co domek, to originál. Foto 
 
Velikonoční tvoření 21.3.2016

upraveny_185x65_upraveny_630x223_velikonoceOpět po roce jsme se sešli v budově ŠD na tradičním Velikonočním tvoření rodičů s dětmi a užili si opravdu bezvadný čas. Odpoledne vonělo Velikonocemi, dobrou náladou a pšenicí. Ponožky, z kterých vznikali krásní zajíčci, naštěstí cítit nebyly. V druhé dílně měli někteří malí návštěvníci chuť piškot sníst, místo toho, aby na něj namalovali obličej zajíčka, takže jsme zažívali i spoustu legrace. Děkujeme všem, kteří se s chutí zúčastnili a přispěli tak k příjemné předvelikonoční atmosféře.  Foto

Omlouváme se za pozdní dodání z důvodu technických potíží. 
 
Veselé zoubky

zoubekV měsíci březnu absolvovaly děti z 1. tříd preventivní program Veselé zoubky. Zábavnou formou se dozvěděly, jak zuby fungují, k čemu je máme, jak rostou a co je to zubní kaz. Dále se seznámily se zásadami správné péče o chrup a s pravidly zdravého stravování. Součástí programu byla také projekce filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, poté si děti vyplnily pracovní list a domů si odnesly preventivní balíček. 

Foto 
 
Jak se dělá herectví 1.3.2016

img_5166V pátek 26.2. se celá naše družina zúčastnila interaktivního programu s hercem Otou Tesařem.Herna č.1 se proměnila v ,,prkna co znamenají svět.” A my jsme si mohli vyzkoušet jaké to je být v kůži herce. Na jaké detaily musí dávat  pozor, co diváky nejvíce zaujme a co naopak ne. Že takový divadelní herec musí mít zdravý hlas, aby mohl své repliky odříkávat opravdu nahlas. Užili jsme si u toho spoustu legrace a zase jinak prohloubili naše kamarádské vztahy. 


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com