zs         zs
 
Aktuality
 


Kritéria pro přijetí do školní družiny pro rok 2018-2019 J.Kolmanová

Pro školní rok 2018 – 2019 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 18. května 2018).

2. Kapacita školní družiny je 240 žáků 1. – 3. ročníku.

Umístění žáků budoucího 3. ročníku ve školním roce 2018 – 2019 závisí na počtu

žáků 1. tříd zapsaných při zápisu, který proběhne 13. - 14. 4. 2018.

Zápisový lístek pro rok 2018 -2019 vyplní a odevzdají všichni zájemci budoucího 3. ročníku.

Zápisové lístky budou žákům budoucích 2. – 3. ročníků rozdány v dubnu a vyplněné je odevzdají vychovatelce ŠD nejpozději do 18. května 2018.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií.

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2018 - 2019 plně využívat.

3. ZŠ Štefcova podala žádost o grant na zřízení Mimoškolního klubu ŠD za obdobných provozních podmínek jako školní družina. Čekáme na schválení grantu.

Pokud bude grant schválen, budou nezařazení žáci 3. popř 4. ročníků informováni prostřednictvím vychovatelky ŠD. 
 
Olympijská soutěž ve finále vychovatelky ŠD

Naši olympijskou výstavu jsme zakončili koncem března losováním ze správných odpovědí ze čtyř kol olympijských soutěžních  otázek. Soutěže se zúčastnilo přes 100 žáků z 1. až 5. tříd. Náhodným losem jsme, pod dohledem vedení ŠD, vylosovali 60 úspěšných luštitelů - výherců. Každý z nich si vytáhl z krabičky číslo, pod kterým se skrývala jeho odměna. Děti si s nadšením převzaly své výhry a už se ptaly po další soutěži.Blahopřejeme všem výherců a vy ostatní nezoufejte a zkuste štěstí zase třeba za rok….

FOTO z losování  
 
Fotografování

Fotografování ke Dni matek

20.4.2018 od 12:15 hodin.

image002 matky_4


image003 image001 
 
Výlet 5+2

Dne 12. prosince 2017 herny číslo 5 a 2 podnikly Vánoční výpravu za pokladem. upraveny_300x299_treasure-160004_960_720Počasí nám bylo nakloněno, děti měly z výpravy radost a na očekávaný poklad se těšily. Na konci cesty, během které plnily soutěžní úkoly, je čekala sladká odměna. Domů jsme odcházeli všichni plni zážitků.  

Foto  
 
Andělské putování 8.12.2017

upraveny_120x73_andel

Aby nás neděsili čerti vydala se celá družina v pátek 8.12. po “andělských a mikulášských stopách. ” Bylo to odpoledne plné legrace, práce a odměn. Někteří si museli na nadílku počkat do pondělí, ale díky tomu se radost a očekávání ještě zvýšila. Sladká odměna tak nikoho neminula. 

Foto 
 
Výlet 3+8 7.12.2017

img_9037Ve čtvrtek 7.12. v předvánočním čase se herny č. 3 a 8 vydaly na náměstí do ateliéru hudebního divadla dětem, kde si vyslechly krásný, věčný, andělský příběh, který našly v knize. Ta byla v obrovském adventním kalendáři v čísle 7, které jsme dnes mohli otevřít. Na památku vyrobený Betlém se nám moc povedl. V mezičase jsme si prošli náměstí a zavítali do katedrály sv. Ducha. Děti byly okouzlené atmosférou kostela a při pohledu na varhany mohly i slyšet jak zní akustika takové stavby. Odměnou za vzorné chování byla oběma hernám čokoládovna, kde nás pohostili horkým nápojem. 

Foto  
 
Vánoční tvoření

Vánoční tvoření 27.11. se vydařilo. Vzhledem k hojné účasti se zdá, že je tato akce čím dál oblíbenější. Rodiče s dětmi si vytvořili netradiční vánoční stromeček a recyklovali CD disk, z nějž se vyklubal kapr – dekorace či podtácek pod horký hrneček.   Atmosféra byla příjemná a uvedla nás do období adventu.

Foto  
 
Vánoční fotografování

V ŠD proběhne vánoční fotografování pro zájmce. 

10.11.2017 od 12,15 hodin v herně č. 1 

V případě zájmu zaplaťte nejpozději do 6.11. v herně u své vychovatelky. 

Nabídka 
 
Výtvarná soutěž – žáci školní družiny č. 6 8.9.2017

V průběhu tohoto roku se zúčastnili někteří žáci bývalé 1. B a 3. B školní družiny č. 6 výtvarné soutěže na téma: Vodníci a jiná vodní stvoření - pořádané Regionálním muzeem v Chrudimi.  Touto cestou bych Vám všem ráda oznámila, že výrobek těchto žáků byl vybrán návštěvníky muzea jako nejhezčí, a proto mu přidělili první místo. Výhrou je volná vstupenka pro jednu třídu na některý ze školních programů a výtvarné potřeby, které budou využity pro další tvoření krásných výrobků.

Jarmila Šedivá, DiS. – vychovatelka ŠDsoutez---vystava---vodnici-a-jina-vodni-stvroreni 
 
Sběr pomerančové a citronové kůry M. Suchanová

5. 9. 2017

ZAHÁJEN SBĚR POMERANČOVÉ A CITRONOVÉ KůRY

Usušenou nebalenou citronovou a pomerančovou kůru sypejte zvlášť do papírových pytlů připravených pod schodištěm na prvním respiriu.

Nevhazujte nedosušenou kůru nebo kůru od pomela, mandarinek ani jiných citrusových plodů!

Lísteček se jménem, třídou a hmotností odevzdejte třídní učitelce.

SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK UKONČEN

  
 
Vzor omluvenky

Vážení rodiče, vítáme Vás i děti v novém školním roce. Těšíme se na spolupráci a společně prožitý čas. 

Přikládáme vzor omluvenky, který lze použít pro případ samostatného odchodu dítěte ze školní družiny.

Vychovatelky ŠD 

Vzor omluvenky:

Dne  …….2017 bude ……….( jméno a příjmení žáka) odcházet ze ŠD v …… h(přesný čas) bez doprovodu.

Datum…………..                                podpis rodičů………..
 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com