zs         zs
 
provoz školního hřiště v době prázdnin
 

PO DOBU PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA V TERMÍNECH:

1. - 3. 7., 7. - 10. 7., 13. - 17. 7.,

10. - 14. 8., 17. - 21. 8. 2020

JE ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ VYHRAZENO PŘEDNOSTNĚ PRO POTŘEBU ÚČASTNÍKŮ TÁBORA.
Kritéria přijetí do ŠD - 2020/2021

Kapacita školní družiny je 240 žáků 1. – 3. ročníku.

Pro školní rok 2020 – 2021 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 15. června 2020).

2. Umístění žáků budoucího 3. ročníku ve školním roce 2020 – 2021 závisí na počtu

žáků 1. tříd zapsaných při zápisu.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií.

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2020 - 2021 plně využívat.

Vyplněnou přihlášku k zájmovému vzdělávání školní družiny pro rok 2020 -2021 zašlete na dokumentydruzina@stefcova.cz nejpozději do 15. června 2020.

V případě nenaplnění kapacity 240 žáků žáky 1. - 3. ročníků, bude možné zařadit do ŠD i zájemce ze 4. ročníků (podle kritérií pro žáky 3. ročníků). Volná místa budou zveřejněna na stránkách školy od 27. srpna 2020. 
 
Pozdrav z družiny vychovatelky ŠD

Vážení rodiče, milé děti!

Možná tomu nebudete věřit, ale stýská se  nám po vás. Škola je prázdná, tichá a smutná. Myslíme na to, jak zvládáte učení na dálku a doufáme, že jste všichni zdraví a v pořádku.  V družině zatím třídíme, rovnáme hry a připravujeme se, až se vrátíte. Také vyhodnocujeme celodružinovou soutěž, kterou jsme předčasně ukončili. Myslíme na vás a těšíme se, až opět zaplníte školu!

Vaši vychovatelé 

Jana, Milada, Romana, Martina, Monika, Jarmila, Jirka a Veronika :)) 
 
Karneval 2020 vychovatelky ŠD

20200214_131745 Letošní karneval, konaný 14. 2., jsme letos svěřili do rukou „odborníků“ – paní Komárkové a pana Draštíka a s napětím čekali na odpoledne. Děti od prvních do třetích tříd se už od rána těšily, a proto jsme již během dopoledne potkávali po chodbách nejrůznější masky. Celá akce ale naplno vypukla až ve 13 hodin, kdy se masky ze všech heren shromáždily tradičně v tělocvičně naší školy. Téma letošního ročníku jsme provázali se zdařilým celodružinovým projektem - SVĚTOVÉ OBJEVY A VYNÁLEZY. Ve veselém karnevalovém reji víl, princezen, rytířů, indiánů, pirátů a supermanů nechyběli ani „šílení vědci“, badatelé a jejich vynálezy. Mohli jste si dokonce zatančit s rubikovou kostkou, kontaktní čočkou, telefonní budkou, ledničkou, čárovým kódem, kostkou lega či se samotným vesmírem! Druhá část programu byla pojata nápaditě badatelsky. Děti si při soutěžích vyplnily každý svůj deník vynálezce, postavily věž z dřevěných tyček a na závěr rozluštily číselný kód k zámku od truhlice s pokladem. Práci jim zpestřily originální vtipné badatelské písničky a spokojenost s programem, která se dala vyčíst z každé dětské tváře, završila sladká tečka od našich vychovatelek. FOTO 
 
Soutěž k projektu Objeny a vynálezy Mgr. Monika Schmiedová

Významné objevy a vynálezy – soutěž

Od úterý 11. 2. se mohou žáci prvních až pátých tříd zapojit do soutěže k našemu projektu. Na každém schodišti budou nalepena pravidla hry a otázky zvlášť pro prvňáky a zvlášť pro druháky až páťáky. Pravidla soutěže 

JSI ZVÍDAVÝ ŽÁK? TAK SI POJĎ HRÁT.

STAČÍ TI PAPÍR, TUŽKA A CHUŤ HLEDAT ODPOVĚDI.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NAJDEŠ NA VÝSTAVĚ.

KAŽDÝ TÝDEN BUDOU NOVÉ OTÁZKY. (4 TÝDNY = 4 SADY OTÁZEK)

ODPOVĚDI ODEVZDEJ PANÍ VYCHOVATELCE VE SVÉ HERNĚ.

NA LÍSTEK S ODPOVĚĎMI NAPIŠ SVÉ JMÉNO A TŘÍDU.

NEDRUŽINOVÉ DĚTI ODEVZDÁVAJÍ ODPOVĚDI V HERNĚ 4 NEBO 5.

ZA SPRÁVNÉ ODPOVĚDI V KAŽDÉ SADĚ OTÁZEK NA TEBE ČEKÁ MALÁ ODMĚNA.

NA KONCI CELÉ SOUTĚŽE BUDE LOSOVÁNÍ O HLAVNÍ CENY. 
 
Projekt 2020 – Významné objevy a vynálezy Mgr.Schmiedová

img_1825Už je to zase tady, rok utekl jako voda a celá družina celý měsíc leden usilovně pracovala na společném projektu. Námětem a zdrojem informací pro nás tentokrát bylo podobné téma, které vydával Víkend Dnes v roce 2019. Objevů a vynálezů je moc, a tak pro nás, vychovatelky a vychovatele, bylo obtížné témata vybrat. Každý z nás si tedy vylosoval 4 ze sta připravených témat.

Veškeré naše snažení vyvrcholilo o pololetních prázdninách, kdy jsme výstavu instalovali. Trvalo nám to doslova celý den a děkujeme za pomoc dětem, které ten den musely do školy. Díky nim jsme ještě mohli připravit výzdobu u vstupu na první stupeň.

Tímto Vás všechny srdečně zveme na naši výstavu. Věříme, že se dozvíte spoustu nových informací a přesvědčíte se o šikovnosti vašich dětí. Troufáme si tvrdit, že v družině snad není ani jedno dítko, které by nepřiložilo ruku k dílu.

Výstavou to ale nekončí. Tento týden se rozkoukejte. Orientovat se, kde které téma je, můžete podle cedulek na sloupech na každém schodišti. A od úterý 11. 2. se můžete s dětmi aktivně zapojit do soutěže, která potrvá 4 týdny. Podrobné informace o soutěži se včas dozvíte.

Tady je malá ochutnávka. Foto 
 
Vánoční obrázková štafeta Mgr. Schmiedová

Poslední týden před vánočními prázdninami jsme si v herně 5 zpestřili společnou hrou s názvem Vánoční obrázková štafeta. Místo štafetového kolíku jsme potřebovali hrací kostku. Hráli jsme ve čtyřech skupinách a výsledkem byly čtyři originální obrázky. Všichni hráči byli za snahu odměněni omalovánkou ve tvaru létajícího talíře. FOTO 
 
Mikuláš se zvířátky 6.12.2019

20191206_135604Mikuláš je tady ! A proto se v pátek 6.12. vypravily děti ze všech družin naší školy do tělocvičny. S nedočkavým rozechvěním očekávaly slíbený mikulášský program. Přibližně v 13.15 se před děti postavil kouzelník  Jirka a naše trochu rozpačité děti rychle vtáhl do tajů magie. Děti nadšeně spolupracovaly a dobře se při kouzlech bavily. Kouzelník si vybíral dobrovolné asistenty a neušetřil ani paní vychovatelky. Na závěr přidal jedno společné vánoční kouzlo, do kterého se zapojili úplně všichni. Marně jsme ale čekali na příchod Mikuláše a  jeho zvířátek. Ačkoli se děti při programu hodně nasmály, neúčast Mikuláše a čerta je velmi mrzela. Ještě štěstí, že nás oba navštívili alespoň tajně večer před programem a že naplnili nadílkou dětmi  krásně ozdobené taštičky a kornouty. Jak si děti oddechly, že se na ně přeci jen nezapomnělo. FOTO 
 
Povídání o adventu

20191129_132909 FOTO Adventní čas klepe na dveře a nastal čas se o téhle předvánoční době něco dozvědět. Proto k nám do družiny zavítala návštěva z křesťanského centra, aby nám povyprávěla o původu křesťanských Vánoc. Děti se velice rychle do vánočního povídání zapojily a oživily si vyprávění látkovými loutkami. Pro mnohé z nich byl příběh Marie, Josefa a Ježíška velmi poutavý a všechny nás příjemně předvánočně naladil. 

 
 
Vánoční tvoření 2019 vychovatelky ŠD

img_1719

Poslední listopadové pondělí proběhlo v budově  naší školní družiny vánoční tvoření. Jako každoročně před Vánocemi se setkalo s velkým ohlasem rodičů a dětí, kterých letos dorazila více než stovka. Tvořit přišli jak jednotlivci s doprovodem, tak i celé rodiny včetně prarodičů a panovala pohodová a kreativní atmosféra. Tentokrát si spokojení účastníci odnášeli domů zdobené vánoční stromečky z papírových roliček a sněhuláčky z borovicových šišek. Všem zúčastněným děkujeme za aktivně strávené odpoledne a před Velikonocemi se budeme těšit opět na viděnou.         FOTO 
 
Herna 8 výtvory

Žáci herny 8 se již po prázdninách plně aklimatizovali na nové prostředí a dali se do díla. Jejich výtvory je možné si prohlédnout pod tímto odkazem . FOTKY

 
 
Štafetový závod 2019

img_1519

Podzim se nám ukázal v plné parádě a poslední teplé paprsky nás v pátek 11. 10. zastihly na školním hřišti, kde od 13.00  hodin probíhal už 9. ročník štafety školní družiny. Za halasného povzbuzování nastoupila na uvítací ceremoniál družstva jednotlivých tříd a po prezentaci a uvítací řeči se fanoušci přesunuli na svá místa  a závodníci na start. Na trať jako první vyrazila družstva druhých tříd – postupně děvčata a pak chlapci. Nejlépe se dařilo štafetě 2. A, následované 2. C a 2. B.  Mezi prvňáčky si nejlépe vedla sportovní třída 1. A, která o půl kola předstihla 1. B a 1. C. Na závěr vběhli na trať třeťáci. Po vyrovnaném souboji nakonec zvítězilo áčko nad béčkem  a céčkem. Po závodě byla všechna družstva odměněna krásnými věcnými i sladkými cenami. Pochvalu tentokrát zaslouží nejen zdatní sportovci, ale i ukáznění fanoušci, kteří vytvořili hlasitou diváckou kulisu. FOTKY 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com