zs         zs
 
Aktuality
 

Mikuláš se zvířátky

Mikuláš je tady ! A proto se v pátek 6.12. vypravily děti ze všech družin naší školy do tělocvičny. S nedočkavým rozechvěním očekávaly slíbený mikulášský program. Přibližně v 13.15 se před děti postavil kouzelník  Jirka a naše trochu rozpačité děti rychle vtáhl do tajů magie. Děti nadšeně spolupracovaly a dobře se při kouzlech bavily. Kouzelník si vybíral dobrovolné asistenty a neušetřil ani paní vychovatelky. Na závěr přidal jedno společné vánoční kouzlo, do kterého se zapojili úplně všichni. Marně jsme ale čekali na příchod Mikuláše a  jeho zvířátek. Ačkoli se děti při programu hodně nasmály, neúčast Mikuláše a čerta je velmi mrzela. Ještě štěstí, že nás oba navštívili alespoň tajně večer před programem a že naplnili nadílkou dětmi  krásně ozdobené taštičky a kornouty. Jak si děti oddechly, že se na ně přeci jen nezapomnělo. 
 
Povídání o adventu

20191129_132909 FOTO Adventní čas klepe na dveře a nastal čas se o téhle předvánoční době něco dozvědět. Proto k nám do družiny zavítala návštěva z křesťanského centra, aby nám povyprávěla o původu křesťanských Vánoc. Děti se velice rychle do vánočního povídání zapojily a oživily si vyprávění látkovými loutkami. Pro mnohé z nich byl příběh Marie, Josefa a Ježíška velmi poutavý a všechny nás příjemně předvánočně naladil. 

 
 
Vánoční tvoření 2019 vychovatelky ŠD

img_1719

Poslední listopadové pondělí proběhlo v budově  naší školní družiny vánoční tvoření. Jako každoročně před Vánocemi se setkalo s velkým ohlasem rodičů a dětí, kterých letos dorazila více než stovka. Tvořit přišli jak jednotlivci s doprovodem, tak i celé rodiny včetně prarodičů a panovala pohodová a kreativní atmosféra. Tentokrát si spokojení účastníci odnášeli domů zdobené vánoční stromečky z papírových roliček a sněhuláčky z borovicových šišek. Všem zúčastněným děkujeme za aktivně strávené odpoledne a před Velikonocemi se budeme těšit opět na viděnou.         FOTO 
 
Herna 8 výtvory

Žáci herny 8 se již po prázdninách plně aklimatizovali na nové prostředí a dali se do díla. Jejich výtvory je možné si prohlédnout pod tímto odkazem . FOTKY

 
 
Štafetový závod 2019

img_1519

Podzim se nám ukázal v plné parádě a poslední teplé paprsky nás v pátek 11. 10. zastihly na školním hřišti, kde od 13.00  hodin probíhal už 9. ročník štafety školní družiny. Za halasného povzbuzování nastoupila na uvítací ceremoniál družstva jednotlivých tříd a po prezentaci a uvítací řeči se fanoušci přesunuli na svá místa  a závodníci na start. Na trať jako první vyrazila družstva druhých tříd – postupně děvčata a pak chlapci. Nejlépe se dařilo štafetě 2. A, následované 2. C a 2. B.  Mezi prvňáčky si nejlépe vedla sportovní třída 1. A, která o půl kola předstihla 1. B a 1. C. Na závěr vběhli na trať třeťáci. Po vyrovnaném souboji nakonec zvítězilo áčko nad béčkem  a céčkem. Po závodě byla všechna družstva odměněna krásnými věcnými i sladkými cenami. Pochvalu tentokrát zaslouží nejen zdatní sportovci, ale i ukáznění fanoušci, kteří vytvořili hlasitou diváckou kulisu. FOTKY 
 
vzor omluvenky do ŠD

Vzor omluvenky:

Dne …………… bude ……….( jméno a příjmení žáka) odcházet ze ŠD v …… h (přesný čas) bez doprovodu.

Datum…………..rok…… podpis rodičů………..

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Marcipánové růžičky Marešová Milada, herna č.2

20190530_150126

Ve čtvrtek 30. května 2019 si děti pod vedením pana učitele Helty zkusily vyrobit vlastní růžičky z marcipánového těsta. Již při vyslovení slova marcipán se děti velmi těšily na ochutnávání a největším úspěchem bylo, že nikdo svůj výrobek nesnědl před dokončením. Vyzkoušely si zpracování a vykrajování těsta a tvorbu vlastní růžičky. Své výrobky si hrdě nesly domů a obdarovaly s nimi maminky.    Foto  
 
Vybíjená K.Růžičková 24.5.2019

img_1470Dva uplynulé pátky se ve školní družině nesly v duchu vybíjené. Sportovní klání byla dlouho očekávaná, takže každá herna poctivě trénovala. Počasí vyšlo oběma skupinám. V pátek 17.5. se mezi sebou utkaly druhé třídy a v pátek 24.5. první a třetí třídy. Zápasy se odehrávaly dle pravidel fair play a žáci je pečlivě dodržovali. Proto si za účast zasloužili diplom a sladkou odměnu. Vítězové navíc putovní pohár a každý svou veselou skleničku.

A jak se říká: ,,Sláva vítězům, čest poraženým!” 

Foto Výsledky 
 
Lidské tělo 27.3.2019

V průběhu ledna 2019 se děti školní družiny zapojily do přípravy výstavy LIDSKÉ TĚLO. V rámci ní se mohli žáci i se svými rodiči zapojit do soutěže a odpovídat na naše zvídavé otázky. V minulém týdnu proběhlo losování výherců. Všichni šťastní vylosovaní se v úterý 26.3. o velké přestávce sešli u herny č. 3, aby si vylosovali své ceny. Ani nevylosované děti nemusely být smutné, obdržely cenu útěchy. Za aktivní účast v soutěži. Všem účastníkům a jejich rodičům děkujeme a těšíme se zase za rok J.

Foto 
 
Kritéria pro přijetí do ŠD

Pro školní rok 2019 – 2020 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 17. května 2019).

2. Kapacita školní družiny je 240 žáků 1. – 3. ročníku.

Umístění žáků budoucího 3. ročníku ve školním roce 2019 – 2020 závisí na počtu

žáků 1. tříd zapsaných při zápisu, který proběhne 12. - 13. 4. 2019.

Zápisový lístek pro rok 2019 -2020 vyplní a odevzdají všichni zájemci budoucího 3. ročníku.

Zápisové lístky budou žákům budoucích 2. – 3. ročníků rozdány v dubnu a vyplněné je odevzdají vychovatelce ŠD nejpozději do 17. května 2019.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií.

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2019 - 2020 plně využívat. 
 
Karneval K. Růžičková

V pátek 8.2. se v družině konal karneval. Programem ,,Cesta kolem světa” nás provázeli Pavel a Jana, kteří měli připraveno spoustu skvělých soutěží, tanečních kreací a písniček. Děti zase přispěli do skvělé atmosféry originálními maskami a s nadšením se do programu zapojili. Stavby iglú z cukru, válka s papírovými kouličkami o co největší nepořádek a další a další soutěže, že se nám odpoledne ani nechtělo končit. Ve štychu nás nenechala ani paní zástupkyně a přišla se podívat a podpořit naše veselí. I někteří starší žáci neodolali a přišli si zatančit, alespoň na balkon nad tělocvičnu. Fotky vás snad vtáhnou do atmosféry celého karnevalu. Těšíme se zase za rok!!! 

Foto  
 

Stranky
|  1 |  2 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com