zs         zs
 
Aktuality
 


Přeplatky za PT Jana Kolmanová

Přeplatky za řádné odhlášky budou vypláceny v týdnu

od 17. – 20. září 2018 (PO – ČT),

v čase 15. 15 h – 17.00 h

v budově školní družiny ZŠ Štefcova.

Žluto oranžová budova vedle MŠ (herna č. 1 Jana Kolmanová).

Komu byl vystaven daňový doklad, musí jej při převzetí přeplatku doložit. 
 
Vzor omluvenky Jana Kolmanová

Vzor omluvenky:

Dne …………… bude ……….( jméno a příjmení žáka) odcházet ze ŠD v …… h(přesný čas) bez doprovodu.

Datum………….. rok…… podpis rodičů……….. 
 
Příměstský tábor 2018 Jana Kolmanová

Po dobu příměstského tábora 

2. 7. – 20. 7. a 13. 8. – 24. 8. 2018

je školní hřiště od 8.00 h do 16. 00 h pro veřejnost

UZAVŘENO 
 
Štafetový závod 27.4.2018

Štafetový závod ZŠ Štefcova

Po několika úspěšných ročnících jsme byli nuceni družinový štafetový závod obměnit. Jelikož žádná škola nenašla odvahu s námi soupeřit, museli jsme si vystačit sami. Na startovní čáru se proto postavili nejrychlejší žáci prvních, druhých a třetích tříd. V štafetě prvňáků zvítězila třída 1.A, z druhých tříd bodovala s velkým náskokem 2.A a třeťáky převálcovala 3.B. (Kompletní výsledky najdete v tabulce pod článkem.)

I letos se závod velmi vydařil. Závodníci se na štafetu dobře připravili. Viděli jsme obdivuhodné výkony, které podali naši běžci. Závod se neobešel bez nadšeného fandění, o které se postarali nesoutěžící žáci naší družiny. Na hřišti tak všichni vytvořili skvělou atmosféru. Na závěr byli závodníci oceněni za své výkony sladkou odměnou a už teď můžeme říct, že další ročník štafetového závodu bude velký.

Zároveň bychom rádi poděkovali panu Hanušovi za profesionální fotografie našich sportovců.

Foto 

Výsledky  
 
Návštěva skautského oddílu M. Schmiedová

V úterý 24. 4. děti z oddělení č. 5 navštívily skautský oddíl v Malšovicích. Do místní klubovny nás pozval pan Dytrych, který si pro nás připravil zajímavý program. První část aktivit probíhala v klubovně, druhá na hřišti. Prvňáci i třeťáci skládali puzzle a určovali rostliny. Dále si všichni ověřili, jak dobře znají prostranství před naší školou, venku si zahráli míčovou hru, zatloukali hřebíky a stavěli stan. Program se všem moc líbil a mimo jiných znalostí a dovedností prověřil také schopnost spolupracovat na zadaném úkolu. Děkujeme panu Dytrychovi za připravený program a jeho čas strávený s námi.

Foto  
 
Kritéria pro přijetí do školní družiny pro rok 2018-2019 J.Kolmanová

Pro školní rok 2018 – 2019 jsou pro přijetí do školní družiny platná tato kritéria:

1. Žáci 1. – 2. ročníku bez omezení (pokud byla přihláška podána nejpozději do 18. května 2018).

2. Kapacita školní družiny je 240 žáků 1. – 3. ročníku.

Umístění žáků budoucího 3. ročníku ve školním roce 2018 – 2019 závisí na počtu

žáků 1. tříd zapsaných při zápisu, který proběhne 13. - 14. 4. 2018.

Zápisový lístek pro rok 2018 -2019 vyplní a odevzdají všichni zájemci budoucího 3. ročníku.

Zápisové lístky budou žákům budoucích 2. – 3. ročníků rozdány v dubnu a vyplněné je odevzdají vychovatelce ŠD nejpozději do 18. května 2018.

Pokud bude zájem žáků 3. ročníků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií.

a) žáci s bydlištěm mimo Hradec Králové, dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu v roce 2018 - 2019 plně využívat.

3. ZŠ Štefcova podala žádost o grant na zřízení Mimoškolního klubu ŠD za obdobných provozních podmínek jako školní družina. Čekáme na schválení grantu.

Pokud bude grant schválen, budou nezařazení žáci 3. popř 4. ročníků informováni prostřednictvím vychovatelky ŠD. 
 
Olympijská soutěž ve finále vychovatelky ŠD

Naši olympijskou výstavu jsme zakončili koncem března losováním ze správných odpovědí ze čtyř kol olympijských soutěžních  otázek. Soutěže se zúčastnilo přes 100 žáků z 1. až 5. tříd. Náhodným losem jsme, pod dohledem vedení ŠD, vylosovali 60 úspěšných luštitelů - výherců. Každý z nich si vytáhl z krabičky číslo, pod kterým se skrývala jeho odměna. Děti si s nadšením převzaly své výhry a už se ptaly po další soutěži.Blahopřejeme všem výherců a vy ostatní nezoufejte a zkuste štěstí zase třeba za rok….

FOTO z losování  
 
Fotografování

Fotografování ke Dni matek

20.4.2018 od 12:15 hodin.

image002 matky_4


image003 image001 
 
Výlet 5+2

Dne 12. prosince 2017 herny číslo 5 a 2 podnikly Vánoční výpravu za pokladem. upraveny_300x299_treasure-160004_960_720Počasí nám bylo nakloněno, děti měly z výpravy radost a na očekávaný poklad se těšily. Na konci cesty, během které plnily soutěžní úkoly, je čekala sladká odměna. Domů jsme odcházeli všichni plni zážitků.  

Foto  
 
Andělské putování 8.12.2017

upraveny_120x73_andel

Aby nás neděsili čerti vydala se celá družina v pátek 8.12. po “andělských a mikulášských stopách. ” Bylo to odpoledne plné legrace, práce a odměn. Někteří si museli na nadílku počkat do pondělí, ale díky tomu se radost a očekávání ještě zvýšila. Sladká odměna tak nikoho neminula. 

Foto 
 
Výlet 3+8 7.12.2017

img_9037Ve čtvrtek 7.12. v předvánočním čase se herny č. 3 a 8 vydaly na náměstí do ateliéru hudebního divadla dětem, kde si vyslechly krásný, věčný, andělský příběh, který našly v knize. Ta byla v obrovském adventním kalendáři v čísle 7, které jsme dnes mohli otevřít. Na památku vyrobený Betlém se nám moc povedl. V mezičase jsme si prošli náměstí a zavítali do katedrály sv. Ducha. Děti byly okouzlené atmosférou kostela a při pohledu na varhany mohly i slyšet jak zní akustika takové stavby. Odměnou za vzorné chování byla oběma hernám čokoládovna, kde nás pohostili horkým nápojem. 

Foto  
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com